ساق سوپاپ

ساق سوپاپ ها نوعی از قطعات لاستیکی آب بندی می باشد که بر اساس سایز برای آب بندی سوپاپ های موتور خودرو استفاده می گردد.

فهرست