پکینگ

 

پکینگ نوعی از آب بند کننده ها مشابه کاسه نمد بوده که فقط از اجزاء لاستیکی تشکیل شده است، مانند پکینگ های ترمز

فهرست