اورینگ و واشر

اورینگ ها(واشرها) نوعی درزگیر جهت جلوگیری از نشتی سیالات  و گازها هستند که دارای مقاطع عرضی با شکل های مختلف می باشند.

یکی از تخصصهای شرکت صنایع لاستیک توس تولید انواع اورینگ و واشر در سایزها و مقاطع مختلف است. این شرکت از فرآیند ولکانیزاسیون داغ جهت تولید محصولات با استحکام بالا اما منعطف استفاده می کند.انواع اورینگ ها و واشرهای تولیدی به شرح زیر می باشد:

X – Ring -1

D – Ring -2

T – ring -3

Square Ring -4 (واشر با سطح مقطع مربعی)

فهرست